FK Lety - 90 let

16.06.2023 06:48

FK Lety – 90 let

Letos oslaví letovský fotbalový klub významné 90. výročí svého založení.

 

Pár slov o historii a i současnosti.

Fotbalový klub v Letech byl založen několika nadšenci v roce 1933 jako Letovský SK. Během své existence se stal součástí letovského Sokola a pod názvem Sokol Lety - oddíl kopané působil až do roku 1992. V tomto roce se fotbalový oddíl osamostatnil a působil do roku 2016 jako Fotbalový klub Lety. Od té doby funguje do dnešních dnů jako FK Lety. Náš klub prošel za dlouhých devadesát let několika obdobími vzestupů a pádů, ale vždy povstal jako pták Fenix z popela a nastartoval svou novou éru. Několikrát za svou historii byl v nepřízni jak soudruhů, tak i některých občanů a vedení obce, ale nadšením a zarputilostí svých členů vždy dokázal překonat tato nepříznivá období. Jak je vidno, náš klub v současnosti náš klub prošel velkou modernizací, staré nevyhovující kabiny nahradily před čtyřmi roky nové moderní reprezentativní kabiny, hráčům jsou k dispozici dvě travnatá hřiště a malá tréninková plocha s umělým povrchem. Abych použil výrok dnes již skoro zapomenutého politika: „Kdo z vás to má?“ Ale vážně, je se čím pochlubit. Náš spolek dlouhodobě provozuje a rozvíjí fotbal ve všech věkových kategoriích, a to nejen ve formě výkonnostní, ale i rekreační. 

 

Významní členové a hráči.

Za tak dlouhou dobu je nemožné přesně zmapovat všechny, kteří se podíleli na rozvoji a činnosti našeho klubu. Je to velmi rozsáhlá plejáda jmen. Na počátku to byli ti, kteří měli tehdy zásluhu na tom, že máme letos co slavit. U zrodu Letovského SK byli v roce 1933 František Babička, Karel Ráž, Karel Švéd, Josef Šura starší, Václav Opatrný, Josef Cmíral starší, Miloslav a Josef Vanžurové, Jaroslav Bolart starší a další. V dalších generacích nelze zapomenout na Pavla Sojku, nestárnoucího Josefa Šuru staršího, který obětoval letovskému fotbalu prakticky celý život, Na jejich práci pak navázali Josef Šura mladší a Milan Demjanenko starší, poté Richard Sirotek a následně Petr Ostatek, který se podílí na chodu klubu do dnešních dní. V současné době mají na dalším rozvoji klubu svůj podíl Jaromír Šmerda, Milan Zevl a doufejme, že i další mladí přinesou do klubu nový elán, abychom se mohli dívat do budoucna optimisticky. Jmenovat hráče, kteří se do historie zapsali jako ikony, je velmi obtížné. Jen namátkou patří mezi ně Josef Šura starší, Václav Opatrný, Miroslav Kadeřábek, Oldřich Limport, Petr Karásek, Milan Matějů, Jiří Samuel, Lumír Honzek, František Novotný, Jiří Plánička a v poslední době Radek Sňozík, který se výrazně zapsal do análů pražských Bohemians. V našich barvách působili a působí i fotbalisté, kteří prošli naší nejvyšší soutěží. Kromě již jmenovaného Radka Sňozíka to jsou Jaromír Šmerda, Marek Jarolím, Jaroslav Černý, Rudolf Skácel, Ondřej Vrzal.

 

Úspěchy zelenočerných barev.

Letovský klub hrál prakticky po celou dobu své existence soutěže na krajské úrovni. Po většinu historie hrál ve Středočeském kraji, ale byla období, kdy hrál soutěže v Praze. Jen v na počátku tohoto století došlo k sestupu do okresního přeboru, kde k lítosti všech setrval několik sezón. K návratu do krajské 1.B třídy došlo v roce 2007, kde působí náš klub dodnes. Letovský fotbal má pochopitelně své vrcholy, třikrát ve své historii zaznamenal účast v krajské 1.A třídě, poprvé na počátku šedesátých let, podruhé v osmdesátých letech a naposledy v sezónách 2014/15 a 2015/16. Na úspěších letovského fotbalu má zásluhu spousta obětavých funkcionářů, dobrovolníků, sponzorů, podporovatelů a pochopitelně široká plejáda hráčů, bez nichž by nebylo na co vzpomínat.

Přátelství, o kterém skoro všichni pochybovali.

V létě 1989 začaly úplně nenápadně vztahy, které postupně přerostly v dlouholeté přátelství s německým klubem RW Ailertchen z krásného pohoří Westerwald v Porýní-Falc. Po prvním přátelském utkání nikdo nečekal, že budeme moci pokračovat ve vzájemných stycích. V listopadu přišla jako dar z nebe sametová revoluce a hned v roce 1990 jsme už jeli rozhrkanou Karosou na návštěvu do Ailertchenu. Poté se každé dva až tři roky opakovaly vzájemné pravidelné návštěvy, které se rozšířily o smlouvu o spolupráci i mezi oběma obcemi. Nesmíme zapomenout na významnou pomoc po tragických povodních v roce 2002, kdy do Letů poslali naši přátelé kamion s humanitární pomocí, která mnoha Letovákům pomohla v těžkých začátcích po této tragédii. Dnes již ti, kteří tehdy byli na startu našeho přátelství, jsou už většinou na pravdě boží, ale několik z nás až do dnešních dní udržují osobní kontakty a vztahy.

 

Cizinci v zelenočerných barvách

Hned po vzniku klubu v třicátých letech hrálo za Letovský SK několik Ukrajinců z Podkarpatské Rusy, která byla za první republiky součástí Československa. V šedesátých a sedmdesátých letech hrávali za tehdejší Sokol Lety příslušníci hradní stráže mimo jiné i mnozí hráči ze Slovenska, kteří tehdy sloužili na Hradě dvouletou základní vojenskou službu. Velkou kuriozitou je krátké působení hráče jménem Ukunda z Konga v letovském zelenočerném dresu v devadesátých letech. V dnešní době je již působení cizinců díky bohu úplně normální a nikdo se už na tím nepozastaví.

 

Oslavy proběhnou v srpnu.

Abychom důstojně oslavili 90. výročí FK Lety, vedení klubu připravuje pro fanoušky, partnery a širokou veřejnost v letos v srpnu oslavu tak významného výročí. Oslavy budou oficiálně zahájeny v sobotu 19. srpna, kdy dopoledne proběhne turnaj přípravek za patronátu Jozefa Chovance, v odpoledních hodinách přijde na řadu utkání Staré gardy FK Lety se Sigi teamem vedeným někdejším reprezentantem a historicky druhým nejlepším střelcem v ligové historii Horstem Sieglem. První den zakončí mistrovské utkání našeho A-týmu. V neděli 20. srpna doporučujeme dorazit na stadion v 10 hodin, kdy začne mistrovské utkání našeho dorostu. Při přípravě oslav jsme mysleli i na děti, pro které budou připraveny nejrůznější atrakce včetně prohlídky hasičského auta. Domníváme se, že se nám podaří zorganizovat zajímavý program a na oslavy přijede i spousta známých osobností. Doufejme, že nám vyjde počasí a celý slavnostní víkend si v létě společně patřičně užijeme.

 

Jiří Kárník starší