Atypický podzim 2018

05.12.2018 15:10

 

Je dobojováno, minulý víkend se zavřely brány za podzimní částí mistrovských soutěží všech našich týmů. Prožili jsme velmi nestandardní a nesnadné období, všechny naše týmy účastnící se krajských soutěží prošly obtížnou polovinou sezóny, kdy shodou okolností byly nuceny sehrát všechna utkání na hřištích soupeřů! Důvod pro tento netradiční jev ve fotbalovém dění je jednoduchý, dlouholetá bolest letovského fotbalu, havarijní stav kabin, je minulostí. Rozsáhlá rekonstrukce našich kabin se již blíží svému závěru. Nově zrekonstruované kabiny konečně budou vyhovovat potřebám klubu s tak rozsáhlou mládežnickou základnou a budou reprezentovat nejen klub, ale i obec. Pro všechny hráče, trenéry i funkcionáře byl celý podzim velmi náročný. Bylo třeba každý víkend pečlivě plánovat a organizovat zájezdy všech týmů na hřiště soupeřů, zajistit dresy a tréninkové pomůcky bez možnosti využívat vlastního zázemí, velmi obtížné bylo zajištění podmínek pro trénování bez vlastních šaten, sprch. Veškeré vybavení je uskladněno po domácnostech funkcionářů a přátel letovského fotbalu.

Na jaře nás čeká důležitá půlsezóna, kdy týmy dospělých, staršího a mladšího dorostu a starších žáků budou nastupovat každý víkend na domácím hřišti proti svým soupeřům. Je ještě před námi spousta práce nejen na sportovním poli, ale i po organizační a funkcionářské stránce.

 

 Atypický podzim se pochopitelně podepsal na výsledcích všech týmů.

 

Tým dospělých v krajské 1.B třídě je po podzimu 2018 na devátém místě skupiny E. Zisk 16 bodů ze hřišť soupeřů je ovlivněný již zmíněnými okolnostmi a odpovídá kvalitě kádru. Sestava se operativně měnila každý víkend, absence způsobené zraněními a profesními a osobními povinnostmi sehrály svoji roli. V létě nedošlo k posílení kádru a tak jeho doplnění je úkolem a výzvou do budoucna. Pozitivní skutečností při velkém množství absencí je zapracování do týmu několika nadějných dorostenců, kteří pravidelně nastupovali po velkou část podzimu a rozhodně nebyli jen do počtu! V utkáních s dospělými získávají bohaté zkušenosti a bohatou herní praxi, kterou určitě zužitkují i v budoucnosti. Obzvlášť výkony dorostenců Miroslava Koníčka a Davida Hrušky zasluhují absolutorium.

 

V dorostenecké kategorii došlo k úplně nejzásadnější změně. Starší dorost (U-19) skončil v loňské sezóně v krajské 1. A třídě ve skupině A na 3. místě a naskytla se našemu dorostu možnost postoupit do nejvyšší krajské soutěže – Středočeského krajského přeboru U-19. Podmínkou pro startování staršího dorostu v této soutěži bylo, že mladší dorost (U-17) bude přihlášen do Středočeského krajského přeboru, kategorie U-17. Vedení dorostu této příležitosti využilo, díky přechodu několika hráčů z kategorie žáků do dorostu a přestupů z jiných klubů, byl založen tým mladšího dorostu. V této sezóně startují v nejvyšších krajských soutěžích oba týmy dorostu! Jedná se o skutečnost, která ještě nikdy v historii klubu nenastala! Poměřování výkonnosti s týmy z měst jako jsou Poděbrady, Rakovník, Nymburk, Mělník, Beroun je velmi přínosné a příslibem do příštích sezón. Výsledky staršího dorostu po podzimu nejsou valné, tým je na 16. příčce a čeká jej na jaře boj o záchranu v soutěži. Mladší dorost je na tom překvapivě výrazně lépe, jeho 10. místo je maximem možného. Velkým problémem mimo tréninkové morálky některých hráčů je disciplína. Během podzimu byli vyloučeni čtyři hráči staršího dorostu a jeden mladšího. Na disciplíně a morálce je třeba zásadně zapracovat, vedení dorostu stojí opravdu před nelehkým úkolem!

 

Starší žáci v krajské 1.A třídě, skupina A přezimují na 7. místě se 7 body. Zásadním problémem v této kategorii je obecně výrazný úbytek hráčů. Této skupiny krajské 1.A třídy se účastní pouze 9 týmů! Ani druhá skupina na tom není lépe, dalších 10 týmů z celého Středočeského kraje rozhodně není dobrou vizitkou celého fotbalového dění. Mládeže věnující se fotbalu každoročně ubývá a tento jev je varující pro vrcholové i nižší fotbalové orgány.

 

Další mládežnická mužstva se účastnila ve svých kategoriích Okresního přeboru Praha-západ.

Mladší žáci (U-13) – společný tým FK Lety/Dobřichovice přezimuje na 5. místě.

Starší přípravka (U-10) – společný tým Dobřichovice/FK Lety obsadilo 7. místo ve skupině A. Soutěž je hrána formou turnajů.

 

Závěrem je třeba složit hold těm, kteří řídí a podílejí se na přestavbě kabin, a vyslovit jim velký obdiv za vynaložené prostředky a čas, které věnovali a věnují tomuto projektu. Velký dík patří i těm, kteří se po celý podzim podíleli na dopravě hráčů na zájezdy všech týmů na hřiště soupeřů, všem těm, kteří se nezištně podílejí na fungování klubu ve vesnických podmínkách, sponzorům, příznivcům a obci Lety za jejich podporu. Jednou z nejdůležitějších rolí našeho fotbalového klubu je sportování mladé generace, které je čím dál více důležitým faktorem v rozvoji naší společnosti.